Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

Cenimy Twoją prywatność i Twoje dane osobowe. Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika. Staramy się zapewnić maksymalną ochronę danych identyfikujących Użytkownika i znacząco utrudnić przechwycenie dostępu do jego danych. Tutaj dowiesz się jakie dane na Twój temat gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy i wykorzystujemy.

 

Polityka Prywatności Serwisuwww.farmailuzji.plopisuje sposób, w jaki Administrator postępuje wobec informacji osobistych, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu. Dotyczy to też innych informacji przekazywanych podczas korzystania z Serwisu i/lub świadczonych za jego pomocą Usług. Poniżej przedstawiono najważniejsze procedury ochrony prywatności stosowane przez Administratora.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych jest właściciel i Administrator Serwisu, tj. Farma Iluzji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach, Mościska 9, 08-455 Trojanów.

 

  1. Dane osobowe Kupujących podane na Formularzu Zamówienia są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów wspomnianej ustawy jest Sprzedawca, tj. Farma Iluzji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach, Mościska 9, 08-455 Trojanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000378718, REGON: 142755470, NIP: 8262173119, kapitał zakładowy: 100 740 zł pokryty w całości. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami powołanej ustawy.

  2. W celu realizacji zamówienia, Kupujący podaje dane osobowe obejmujące jego imię, nazwisko lub nazwę, dane adresowe, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres e-mail, ewentualnie numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne.

  3. Podanie wyżej wskazanych danych osobowych jest konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia.

  4. Administrator nigdy nie używa adresu e-mail ani innych Informacji Osobistych Użytkowników do wysyłania wiadomości handlowych czy reklamowych bez zgody Użytkowników.

  5. Administrator może używać adresu e-mail do celów innych niż reklamowe, w szczególności zaś do wewnętrznych celów informacyjnych lub administracyjnych (takich jak w szczególności powiadamianie o istotnych zmianach lub aktualizacjach w Serwisie lub świadczonych w ramach niego Usługach).

  6. Kupujący ma prawo wglądu do własnych danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres: Farma Iluzji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach, Mościska 9, 08-455 Trojanów.

  7. Administrator ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Serwisu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

  8. Niniejsza polityka prywatności dotyczy jedynie Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik Serwisu poprzez linki zamieszczone w Serwisie.

  9. Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą komunikowane użytkownikom Serwisu poprzez zamieszczenie w Serwisie odpowiedniej informacji. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie umieszczana nie później niż na 2 dni przed wejściem w życie zmian.

  10. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Kupujący może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Korzystanie przez Kupującego z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Kupującego.

Jeśli chcesz zrezygnować z zapisywania plików cookies, wybierz przeglądarkę z której korzystasz i postępuj zgodnie ze wskazówkami:

Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Mozilla Firefox - http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie i wy%C5%82%C4%85czanie obs%C5%82ugi ciasteczek

Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari - http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

 

Niniejsza „Polityka Prywatności” jest załącznikiem do Regulaminu.