Oferta dla grup

Nauczyciele/opiekunowie grup i kierowcy autokarów otrzymują w ramach poczęstunku gorącą kawę lub herbatę, obiad (w takiej samej opcji jak cała grupa, o ile grupa zamawia obiad) oraz coś słodkiego. DODATKOWO na nauczycieli i opiekunów, którzy przyjechali na Farmę Iluzji, czeka SPECJALNY UPOMINEK – każdy otrzyma voucher uprawniający do bezpłatnego, ponownego odwiedzenia parku!

Dana oferta dotyczy 1 opiekuna/nauczyciela na 10 podopiecznych. Pozostali opiekunowie/nauczyciele wchodzą na teren Farmy Iluzji na takich samych zasadach jak ich podopieczni.