Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jest Farma Iluzji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach, Mościska 9, 08-455 Trojanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000378718, REGON: 142755470, NIP: 8262173119, kapitał zakładowy: 100 740 zł pokryty w całości.
Administrator zapewnia korzystającemu z Serwisu www.farmailuzji.pl następujące formy kontaktu:

  • telefon: 25 753 40 20
  • e-mail: info@farmailuzji.pl
  • pisemnie na adres: Farma Iluzji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach, Mościska 9, 08-455 Trojanów.

-Dane osobowe korzystającego są zaszyfrowane i zabezpieczone przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem najwyższej staranności.
-Dane osobowe korzystającego z serwisu przetwarzane są w celu realizacji zamówienia złożonego za pomocą Serwisu (umowa sprzedaży Biletu) oraz w celu zapewnienia najwyższej jakości usług i optymalizacji korzystania z Serwisu.
-Korzystający podaje dane osobowe obejmujące jego imię, nazwisko lub nazwę, dane adresowe, adres e-mail, ewentualnie numer telefonu i numer identyfikacji podatkowej NIP.
-Korzystający może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Cofnięcie zgody uregulowano w pkt 12 poniżej.
-Korzystający poniżej 16 roku życia może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jedynie gdy zgodę taką wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.
-Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi konieczność wykonania przez Administratora, będącego jednocześnie Sprzedawcą, umowy sprzedaży Biletu. W przypadku wyrażenia zgody przez Korzystającego na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzanie następuje na podstawie zgody Korzystającego.
-Podstawę do przetwarzania danych gromadzonych w cookies oraz skryptach śledzących stanowi uzasadniony interes Administratora, mający na celu zapewnienie świadczenia usług na możliwie wysokim poziomie.
-W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym korzystającego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies) oraz ze skryptów śledzących, w celu analizy i prowadzenia statystyk dotyczących odwiedzin Serwisu. Korzystający może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
-Dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora innym podmiotom, np. podwykonawcom lub pośrednikowi w płatności, jedynie w celu realizacji zawartej umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, dane osobowe Korzystającego mogą być przekazane innym podwykonawcom, np. agencjom reklamowym lub partnerom handlowym. —Administrator może być również zobligowany do przekazania danych osobowych organom i instytucjom państwowym, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
-Dane osobowe przechowywane są przez okres 3 lat od dnia ich podania.
-Korzystający ma prawo wglądu do własnych danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, a także usunięcia z bazy danych, bądź wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Korzystający może również żądać od Administratora przeniesienia danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Korzystający może w każdym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Korzystający może cofnąć wyrażoną zgodę w formie:

  • e-mail: info@farmailuzji.pl
  • pisemnie na adres: Farma Iluzji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach, Mościska 9, 08-455 Trojanów.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Korzystającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Korzystającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania umowy sprzedaży Biletu. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zakupu Biletów za pośrednictwem Serwisu.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie jest konieczne do realizacji umowy sprzedaży Biletów.

Niniejsza „Polityka Prywatności” jest załącznikiem do Regulaminu.